• بی نیاز از هرگونه تنظیم توسط کاربر
  • بی نیاز از بروز رسانی سالانه اوقات شرعی
  • امکان انتخاب موذن از حافظه داخلی
  • قابل استفاده در کلیه شهرستان ها
  • محاسبات مختصات جغرافیایی با کمک GPS
  • دارای ولوم تنظیم حجم صدای بلندگوی داخلی و خروجی صدا
  • امکان تنظیم حجم صدای اذان صبحگاهی به صورت مجزا
  • نمایش ساعت و تاریخ شمسی با کمک GPS
  • دارای بلندگوی داخلی و خروجی صدا
  • دارای خروجی برق برای روشن کردن دستگاه جانبی نظیر آمپلی فایر قبل از پخش اذان