• دارای پاورآمپلی فایر اهمی و ولتی
  • دارای قابلیت حق تقدم برای میکروفن
  • دارای ورودی CD یا DVD و USB
  • دارای گیرنده رادیو FM/AM
  • دارای ورودی و خروجی صوتی متنوع
  • دارای کلید هشدار چایم و آژیر
  • دارای تن کنترلر مجزا
  • دارای ویومتر جهت مشاهده میزان توان خروجی
  • محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار
  • دارای اکو با قابلیت تنظیم سرعت اکو و تعداد تکرار ها