• بلندگوی داخلی Full range
  • رعایت اصول آکوستیک در طراحی
  • استفاده از بهترین مواد و قطعات
  • آزمایش شده در انواع کاربری های صوتی حرفه ای