• قابل استفاده به صورت اهمی یا ولتی
  • دارای دو بلندگوی داخلی ووفر و توییتر
  • مناسب برای تمام کاربری های فضای داخلی
  • دارای پایه دیواری
  • صدایی شفاف و بی نظیر