• دارای دو بلندگوی داخلی ووفر و توییتر 2way
  • محدوده پاسخ فرکانسی گسترده
  • ساخته شده با بدنه چوبی
  • دارای صدایی گرم و پرقدرت