• 2 1/2″ تولید کننده صدای رنج فرکانسی low mid
  • 3/4″ توییترگنبدی شکل از جنس ابریشم
  • بدنه مثلثی ABS
  • دارای استاندارد IP65
  • در رنگ  های سفید ومشکی