• بلندگوی ولتی، امکان سفارش به صورت اهمی
  • دارای ترانس مچینگ اختصاصی
  • رعایت اصول آکوستیک در طراحی
  • قابلیت نصب سریع و آسان
  • امکان سفارش به صورت ولوم دار جهت کنترل حجم صدای بلندگو