• میکروفن کنفرانس بی سیم دیجیتال
  • دارای سه عدد باتری داخلی