• میکروفن کنفرانس ریاست جلسه
  • دارای بلندگوی داخلی
  • دارای قابلیت رای گیری با 5 کلید اختصاصی
  • قابلیت اتصال به سیستم اتوترکینگ