• میکروفن کنفرانس ریاست جلسه
  • دارای بلندگوی داخلی
  • قابلیت اتصال به سیستم اتوترکینگ